Privat behandling

Privat betaling for behandling

Mestringshusene tilbyr privat behandling.
Fra 1.1.2023 fjernet regjeringen rusavhengiges rettighet til Fritt behandlingsvalg fra flere institusjoner, deriblant Mestringshusene Bolkesjø og Mestringshusene Tysnes. Konsekvensen av det innebærer at dersom pasienten ønsker behandling på ett av disse stedene, må det dekkes av pasienten selv, pårørende, forsikring eller andre velgjørere. Ta kontakt med oss på telefon 35019500, så får du informasjon om pris og prosedyre for å få behandling hos oss. Privat behandling

Tverrfaglig kompetanse

Mestringshusene tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og behandling av samtidige rus og psykiske lidelser (ROP). Vi har solid tverrfalig kompetanse og god erfaring med å behandle ruslidelser. Flere av våre fagpersoner har egenerfaring med rusmidler noe som bidrar til at de kan møte deg med den forståelsen, respekten og verdigheten du fortjener og trenger.

Kontakt oss i Mestringshusene

Har du flere spørsmål rundt hvordan du skal gå frem for å få hjelp? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi svare deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.