Slik får du hjelp

Sliter du med å kontrollere inntaket av alkohol eller andre rusmidler? Da har du kanskje fått, eller er i ferd med å utvikle en ruslidelse. Det er mange sammensatte årsaker til at noen får en ruslidelse. Noen ganger henger avhengighet, skadelig bruk og misbruk sammen med psykiske eller fysiske sykdommer. Uavhengig av hva årsaken er, kan du få hjelp hos Mestringshusene Tysnes.

Tverrfaglig kompetanse

Mestringshusene er godkjent for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og behandling av samtidige rus og psykiske lidelser (ROP). Vi har solid tverrfalig kompetanse og god erfaring med å behandle ruslidelser. Flere av våre fagpersoner har egenerfaring med rusmidler noe som bidrar til at de kan møte deg med den forståelsen, respekten og verdigheten du fortjener og trenger.

Hvordan få behandling hos Mestringshusene Tysnes?

Dersom du tror du har en ruslidelse og ønsker behandling for dette hos Mestringshusene Tysnes, må du i første omgang ta kontakt med din fastlege eller NAV. Du blir deretter henvist til en lokal helseenhet. Dersom du blir vurdert til å ha pasientrettigheter har du fritt behandlingsvalg og kan selv velge å bli behandlet hos Mestringshusene på Tysnes eller vårt andre behandlingssted i Bolkesjø.
Her kan du lese mer om fritt behandlingsvalg og hvordan du går frem for å velge Mestringshusene som behandlingssted.

Kontakt oss i Mestringshusene

Har du flere spørsmål rundt hvordan du skal gå frem for å få hjelp? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi svare deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.
Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.