Slik foregår behandlingen

Når du får tilbud om behandling hos Mestringshusene på Tysnes starter en omfattende endringsprosess, hvor vårt mål er å bidra til at du får verktøyene du trenger for å leve et rusfritt og godt liv. 

Fasilitetene på Mestringshusene på Tysnes

Vårt behandlingssted ligger på Tysnes i Vestland, i naturskjønne omgivelser. Tysnesøya er den største øya i Tysnes kommune, som ligger i Vestland fylke. Fra øya er det ferje til både Os og Stord. Det nærmeste tettstedet er Våge. 

Fasilitetene er nyoppusset og av god standard. Alle pasienter får eget rom med eget bad, og det er masse fellesarealer til sosiale samlinger og avslapning.

Her kan du lese mer om våre fasiliteter på Tysnes.

Fase en – Avrusning

Når man har fått plass for behandling hos oss, har mange behov for avrusning- eller avgiftning. Dette foregår på en egen avdeling bemannet med helsepersonell hele døgnet. Vi tilbyr medisinsk avrusning for å lindre smerter og abstinenssymptomer. Hvor lenge avrusningsperioden varer er svært individuelt og det kan ta alt fra noen få dager til uker. Når pasienten vurderes som klar overføres denne til primærbehandling.

Her kan du lese mer om avrusning.

Fase to – Primærfasen

Primærfasen består av gruppeterapi, individuelle samtaler og oppgaver og varer fra 12-14 uker. I denne fasen jobber vi mye med å etablere en forståelse for hvilke konsekvenser ruslidelsen har. Både for pasienten, men også for de pårørende og omgivelsene rundt. Det er i denne fasen av behandlingen vi tilbyr familieuke for pårørende.

Her kan du lese mer om våre familieuker.

Fase tre – Fordypningsfasen

Etter primærfasen starter fordypningsfasen. I denne delen av behandlingen skal pasienten bearbeide smertefulle minner, skyld, sorg, skam og andre traumer som kan ha vært drivkrefter bak misbruket.

Vårt sterke og solige tverrfaglige team bistår pasientene. Vi er godkjent som tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer, samt samtidige rus og psykiske lidelser. I tillegg har vi mange fagpersoner med egenerfaring fra tilsvarende behandling. Dette oppleves av mange pasienter som en ekstra trygghet og støtte i en utfordrende prosess.

Her kan du lese mer om våre medarbeideres kompetanse og erfaring.

Hjelp til å skape et godt liv på utsiden

Som en del av den fordypede behandlingen får alle pasienter hjelp av vår sosionom for å få struktur og orden på de utfordringene som kan oppstå når man skrives ut etter endt behandling. Gjennom behandlingsperioden tar man tak i ting som kan vanskeliggjøre prosessen, som for eksempel ubetalte regninger, inkassokrav, gjeld og familierelasjoner. Vi samarbeider også med innleggende instanser og pasientens lokale NAV-kontor, for å tilrettelegge for bolig, praksisplass, jobb eller utdanning. I denne fasen kan pasienter søke permisjon for å reise hjem til familie og venner, og samtidig ta seg av mange praktiske saker.

Her kan du lese mer om permisjon.

Oppfølging etter rusbehandling

Etter behandlingen er over får alle pasienter tilbud om frivillig oppfølgingsgruppe. Da kommer tidligere pasienter til vårt behandlingssted en gang i måneden. Selve oppfølgingsssamlingen foregår lørdag ettermiddag, men noen av deltagerne velger å komme allerede fredag og bli et døgn for å delta på hyggelige måltider, det populære lysmøtet og sosialt samvær med nye deltagere, ansatte og gamle kjente. Eventuell overnatting må den besøkende selv organisere.

Her kan du lese mer om oppfølging hos Mestringshusene på Tysnes.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om vårt behandlingstilbud på Tysnes? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.