Soning i institusjon

I henhold til straffegjennomføringsloven paragraf 12 kan man i særskilte tilfeller dømmes til å sone hele eller deler av en fengselsstraff i institusjon. Dette gjelder for eksempel rusavhengige som har gjort straffbare handlinger og samtidig har problemer knyttet til rusmiddelbruk. Som godkjent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og behandling av samtidige rus og psykiske lidelser (ROP) kan en slik soning i institusjon gjennomføres hos oss ved våre behandlingssteder på Tysnes i Vestland eller Bolkesjø i Telemark.

Paragraf-12-soning hos Mestringshusene Tysnes

Soning i institusjon, også kalt et §12-opphold eller en §12-soning, er en ubetinget straff. Det vil si at det ikke er valgfritt for pasienten å delta i behandlingen dersom de får innvilget §12-soning. Det er som å være i et åpent fengsel med strenge retningslinjer og som  inkluderer behandling av avhengighetssykdommen.

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.
Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.