Symptomer på avhengighet: fysisk og psykisk

Rusavhengighet kan forårsake både psykiske og fysiske symptomer under misbrukets forløp. I tillegg oppstår det ofte nye abstinenssymptomer når bruken av rusmidler avsluttes.

Fysiske symptomer på avhengighet kan manifestere seg på mange forskjellige måter. Etter langvarig bruk av rusmidler, er et av de vanligste fysiske symptomene at toleransegrensen økes, noe som innebærer at de må ta større doser for å oppnå samme effekt av rusmiddelet. Dette øker risikoen for farlige situasjoner, og kan gjøre abstinenssymptomene tøffere hvis man slutter å bruke rusmiddelet.

Les mer: Sammenhengen mellom ruslidelse og fysisk sykdom.

Psykiske symptomer på avhengighet kan slå ut på flere måter. Noen vanlige psykiske tilstander som kan forårsakes av langvarig eller omfattende bruk av rusmidler er følelsen av besatthet, tvangsmessig oppførsel og et ønske om kontroll. De fleste misbrukere får også angst og depresjoner som følge av misbruket, og i noen tilfeller andre alvorlige psykiske problemer som suicidalitet og psykoser.

Alkoholabstinens

Abstinens betyr fravær av. Når man har drukket store mengder alkohol kan det oppstå det som kalles abstinenssymptomer. Abstinenssymptomer strekker seg fra den dagen-derpå-hodepine til delirium tremens eller død. Delirium tremens kan forekomme hos alkoholavhengige som har drukket mye over tid og som avslutter alkoholinntaket sitt brått. Delirium tremens kan variere i alvorlighetsgrad. Av fysiske abstinenssymptomer kan pasienten oppleve skjelvinger og svettetokter, og i veldig alvorlige tilfeller kan man få økt kroppstemperatur, hjerterytmeforstyrrelser, høyt blodtrykk og epileptiske krampeanfall. Slike kraftige fysiske symptomer kan forårsake død og må behandles på sykehus.

I tillegg til at delirium tremens kan gi sterke, fysiske reaksjoner, kan det også forårsake psykiske abstinenssymptomer hos pasienten som forvirring, hallusinasjoner eller angst.

Vil du lese mer? – «Hva er alkoholisme?».

Uansett symptomer – avhengighet skyldes bakenforliggende problemer

Symptomene på avhengighet er konsekvenser av andre ting som ligger bak. Som regel skyldes misbruk noe bakenforliggende, som vonde opplevelser, plager og bevisste og ubevisste traumer. De fleste som misbruker rusmidler gjør det for å takle følelser som er vanskelig å håndtere, og rusen kan på kort sikt gjøre det enklere.

Det er viktig å få en tverrfaglig behandling som tar hensyn til mer enn bare de fysiske symptomene når man ikke lenger inntar rusmidler. Med personlig veiledning og gruppeterapi kan pasienter også adressere de bakenforliggende årsakene til at de valgt rusmidler som strategi for å håndtere følelser og livet.

Hva kan jeg forvente av behandlingen hos Mestringshusene? Les mer her.

Mestringshusene hjelper deg med din rusavhengighet

Hos oss får du tverrfaglig behandling som er lagt opp til å møte deg på dine premisser. Vi tror på mennesket bak rusavhengigheten, og tar imot pasienter uansett livssituasjon. Ta kontakt med oss her om du har spørsmål om vår behandling.