Symptomer på rusavhengighet

De fleste som lever nært på en person med rusproblemer ønsker at personen skal få kontroll over situasjonen. Det starter oftest med at man ser etter tegn eller symptomer på rusavhengighet eller misbruk. Symptomer på rusavhengighet er utrolig komplekse, sammensatte og individuelle. Det er derfor vanskelig å bruke som et fasit-svar dersom du er usikker.

Lurer du på om noen du er glad i ruser seg?

Det er veldig mange ulike symptomer på rusavhengighet, og vanskelig å definere noen helt konkrete kjennetegn man skal se etter. Mange opprettholder et tilsynelatende normalt og «vellykket» liv på tross av at de ruser seg regelmessig. Mange vil også isolere seg, endre adferdsmønster, bli deprimerte eller ty til løgn. I tillegg er det mange andre fysiske og psykiske kjennetegn på misbruk, det er derfor vanskelig å trekke konklusjoner rundt en såpass sammensatt lidelse.

Ta mistanken alvorlig dersom du tror noen ruser seg

Mange bruker lang tid på å se alvoret i situasjonen man befinner seg i. Dette er helt normalt og veldig forståelig. Det er likevel viktig å ta slike mistanker på alvor. Dersom du er forelder og mistenker at ditt barn ruser seg, er det bedre å ta det alvorlig enn å fornekte det. Dersom barnet ditt skifter omgangskrefts og omgås mennesker du ikke kjenner, er hemmelighetsfull og kommer med merkelige årsaksforklaringer – er det bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite.

Ring oss i Mestringshusene Tysnes om du er usikker

Dersom du mistenker at ditt barn, ektefelle, familiemedlem, venn eller kollega ruser seg anbefaler vi deg å ringe oss. Vi har lang erfaring med slike saker og forstår hvordan du har det. Ring oss på 41 32 29 99, så skal vi svare deg så godt vi kan. Ofte kan bare det å snakke med noen være til stor hjelp.

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.
Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.