Tverrfaglig behandling basert på holistisk grunnfilosofi

Hos Mestringshusene tilbyr vi behandling som er forankret i en holistisk grunnfilosofi. Vi har en grunnleggende tro på mennesket og at alle pasientene våre er mer enn bare sykdommen sin.

Vi tror at faktorer som påvirker ett livsområde hos et menneske i realiteten påvirker hele mennesket. Ved å se og behandle hele mennesket, hjelper vi våre pasienter på veien mot å leve gode, meningsfylte og rusfrie liv. Vi har en iboende tro på menneskets evne til forandring, og møter alltid pasientene våre med respekt og verdighet. Hos oss blir du sett for det mennesket du er, ikke for tidligere valg eller handlinger.

Tverrfaglig kompetanse

Mestringshusene er et fullverdig alternativ til andre spesialbehandlinger i spesialisthelsetjenesten. Vi er godkjent for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP).

Selv om avhengighet er en kronisk og progressiv sykdom, vet vi at den kan behandles og at livet til en som sliter med avhengighet kan bli bedre. Vi vil behandle alle sider av sykdommen, fra den fysiske trangen til den emosjonelle ubalansen. Vår filosofi er at alle som misbruker alkohol, medikamenter eller illegale rusmidler, ved hjelp av gode verktøy, god støtte og respekt kan leve gode liv uten rus.

Fellesskap som en del av behandlingen

For oss er fellesskapet på behandlingssenteret en viktig del av behandlingen. Ingen skal føle at de går gjennom behandlingen sin alene, og ofte finner pasientene mye støtte i hverandre. Pasientene spiser alle måltider sammen, og vi arrangerer også sosiale aktiviteter for alle som ønsker det.

I primærfasen behandles pasientene i grupper med andre pasienter som har liknende utfordringer som dem selv. I tillegg vil de ha samtaler med psykologspesialist, psykolog og lege.

Vi vet at mange pasienter finner støtte i å delta i møtene til Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA). Dette er selvstyrte selvhjelpsgrupper som vi anbefaler alle pasientene våre å involvere seg i. Studier viser at sjansen for å holde seg rusfri øker dersom man deltar i 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper etter fullført behandling.

Behandlingsløpet i grove trekk

Behandlingen vi tilbyr på vårt behandlingssted i Tysnes er tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og Behandling av rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser (ROP). I korte trekk består behandlingen av følgende:

  1. Avrusing med medisinsk oppfølging av lege og sykepleiere
  2. Primærfasen med gruppeterapi og individuelle samtaler og oppfølging
  3. Familieuke
  4. Fordypet behandling av smertefulle minner og traumer samt planlegging av livet etter behandling
  5. Ettervern

Her kan du lese mer om hvordan behandlingen hos Mestringshusene foregår.

Mestringshusene er en religion- og livssynsnøytral institusjon, og tilbyr behandling av alle pasienter med pasientrettighet. Vi inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål

Har du spørsmål om vår behandlingsmodell eller noe annet vedrørende vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat eller skriv til oss her.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.