Alle pasienter forblir i behandling og behandlingsforløpene følges som avtalt.

Det er ikke påvist smitte blant pasienter eller ansatte foreløpig. Vi følger nøye opp alle.
Ingen pasienter er utskrevet fra Mestringshusene Tysnes grunnet situasjonen med koronavisruset. Noen pasienter får forlenget sine opphold.

Vi tar fortsatt inn pasienter

Ved inntak av nye pasienter er vi særdeles nøye med å være trygge på at de ikke er smittet eller er smittebærere. Vi kan ikke på noen måte risikere smitte blant eksisterende pasienter og personale.
Det er utfordrende å manøvrere i disse tider. Derfor er vi glade og takknemlige for at vi har en tett og konstruktivt dialog med kommuneoverlegen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og HELFO. Vi får gode råd og vi sjekker ut at de tiltakene vi vurderer er i tråd med anbefalingene som gis fra helsemyndighetene.

Våre forholdsregler

  • Alle besøk må godkjennes av helseavdeling og  gjennomføres etter smittevernsreglene
  • Gjennomgang av smittevernregler før permisjoner og oppfølging ved tilbakekomst.
  • Streng kontroll og oppfølging av de som er på jobb
  • Strenge hygienetiltak
  • Nøye vurdering av inntak av nye pasienter
  • Familieuker gjennomføres etter smittevernreglene
  • Aktiv ledelse med tett tilstedeværelse døgnet rundt

Vi er stolte over våre medarbeidere som strekker seg langt for å ivareta våre pasienter på beste mulige måte og vi har faglige ledere som sammen gjør kloke valg og sørger for å opprettholde god kontinuitet på vår virksomhet.

Ved spørsmål til Mestringshusene

Dersom du har spørsmål er det bare å ta kontakt på telefon 41 32 29 99 eller mail tysnes@mestringshusene.no.
Følg alle anbefalinger fra helsemyndighetene på www.fhi.no eller www.helsenorge.no.