Velg hvor du skal behandles for avhengighet

Visste du at du selv kan velge hvor du skal behandles for ditt rus- eller alkoholproblem?

I Norge kan alle selv velge hvor de skal behandles. Ordningen kalles «fritt behandlingsvalg», som erstattet det som tidligere het «fritt sykehusvalg».

Alle behandlingsinstitusjoner som er godkjente av HELFO inngår i denne ordningen. For å få behandling for din avhengighet, går du først til din fastlege som henviser deg til din lokale helseenhet. De vurderer deretter om du har pasientrettigheter, og dersom du får det kan du selv velge selv hvor du skal behandles for ditt rusproblem. Les mer om fritt behandlingsvalg her. 

Velg mellom offentlig eller privat institusjon

Du står fritt til å velge behandlingsinstitusjon selv. Uavhengig av om du ønsker å behandles ved en offentlig eller en privat institusjon, dekkes oppholdet av statlige organer og er kostnadsfritt for deg som pasient.

Ventetid på behandling for avhengighet

Det kan være litt ventetid for å få behandling hos Mestringshusene på Tysnes. Du kan holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.

Fritt behandlingsvalg

Ordningen fritt behandlingsvalg gir deg rett til behandling ved den behandlingsinstitusjonen du selv ønsker.
Les mer om fritt behandlingsvalg hos Helsenorge her.

Høy og tverrfaglig kompetanse

Mestringshusene er godkjent som behandlingssted for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), samt rus og samtidige psykiske lidelser (ROP). Vårt team har høy faglig kompetanse og kan tilby en bred kompetanse og behandling tilpasset hver enkelt pasients individuelle behov. Vi har også erfaringskonsulenter med egenerfaring fra misbruk, avhengighet og medavhengighet.
Her kan du lese mer om vår fagkompetanse og erfaring.

Kontakt oss i Mestringshusene Tysnes

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.
Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.