Vi behandler rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser

Mestringshusenes grunnfilosofi er at alle mennesker kan bli rusfrie med riktig støtte og veiledning. Vårt behandlingsløp har et hovedfokus på å gi pasientene de verktøyene de trenger for å leve et godt og rusfritt liv.

Vi stiller på lik linje med andre spesialbehandlinger i spesialisthelsetjenesten og er godkjent for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP).

Vi hjelper også pasienten med å ta tak i, og bearbeide sorg, skyld, skam og andre traumer som være med å bidra til at avhengigheten brukes som en flukt. Vi følger også opp og behandler psykiske lidelser.

Steg for steg mot et rusfritt liv

Mestringshusene Tysnes’ behandlingsmetode bygger på tverrfaglighet og et holistisk menneskesyn. Behandlingen foregår over flere faser. Behandling starter alltid med avrusning, og varigheten varierer fra person til person. Avrusning foregår på egen avdeling med et dyktig team bestående av spesialsykepleiere, lege, psykolog og miljøarbeidere.

Deretter følger primærfasen hvor man følger et strukturert program over 12 uker. Primærfasen inneholder gruppeterapi, individuelle samtaler og oppgaver. I denne fasen arrangeres også familieuken som en del av behandlingsforløpet. Her inviteres pasientens nærmeste pårørende til oss, for veiledning og forsoning.

I fase tre som vi kaller fordypningsfasen jobbes det med dypere smertefulle minner og traumer. Vår sosionom hjelper også til med å planlegge livet etter utskrivning. Ettervern tilbys to ganger i måneden etter fullført behandling.  Her kan du lese mer om våre familieuker.

Viktige grep for bedre psykisk helse

Etter primærfasen som normalt varer 12 uker, får pasientene som trenger det fordypet behandling. Det er særlig i denne tredje fasen at vi går dypere inn i utfordringer knyttet til psykiske lidelser og traumer. For mange kan dette være en særlig sårbar prosess. Derfor er vårt meget kompetente og solide tverrfaglige team til stede og bidrar med støtte hele veien.

Tverrfaglig team

Gjennom hele behandlingsforløpet bruker vi, i tillegg til vårt tverrfaglige team, erfaringskonsulenter som miljøarbeidere. Både miljøarbeidere og enkelte i vårt tverrfaglige team har egenerfaring som kommer godt til nytte og inngir ekstra trygghet for pasientene. Alle medarbeidere må ha minimum to års rusfri tid og gjennomført intern opplæring før de kan arbeide med pasienter.
Her kan du lese mer om våre medarbeideres kompetanse og erfaring.

Behandling i trygge omgivelser

Mestringshusenes døgnbehandlingsklinikk er lokalisert på Tysnesøya i Tysnes kommune. I naturskjønne omgivelser er mosjonsturer og uteaktiviteter en del av hverdagen.
Når det gjelder selve fasilitetene, får alle pasienter enerom med privat bad. Lokalene våre er trivelige og holder høy standard, da dette tidligere var et hotell.
Her kan du lese mer om våre fasiliteter på Tysnes.

Hjelp til å leve et nytt liv

Å skulle gå fra et liv i rus til et liv uten avhengighet er en omfattende endringsprosess. I den fordypede behandlingen bistår derfor vår sosionom pasientene med å få planlagt og få oversikt over det som venter etter endt rusbehandling. Det kan være alt fra familierelasjoner, barnevernsaker, gjeldsordninger, soning av dommer, bolig, arbeidstrening, utdanning og ellers alt det som må være på plass for en god hverdag.
Når det gjelder bolig, praksisplass, jobb og/eller utdannelse føres det et tett samarbeid med innleggende instanser og pasientens lokale NAV-kontakt.

Ettervern

Utover dette får alle pasienter tilbud om ettervern. Ettervernsamlingene foregår på vårt behandlingssted på Tysnes to lørdager i måneden. I tillegg anbefaler vi alle våre pasienter å delta på selvhjelpsgrupper for Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA).
Her kan du lese mer om ettervern hos Mestringshusene på Tysnes.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon om vårt behandlingstilbud.
Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine nettsider.