Mestringshusene tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og samtidige rus- og psykiske lidelser.

Vi tilbyr medisinsk avrusning og døgnbehandling av pasienter med ruslidelser ved vårt behandlingssted på Tysnes. Med vår hjelp og behandling ønsker vi at alle våre pasienter skal bli i stand til å leve gode rus- og medikamentfrie liv. For å hjelpe våre pasienter mot et liv uten avhengighet, har vi en stab med alt fra psykiater, lege- og psykologspesialister til sykepleiere, erfaringskonsulenter og terapeuter med spesialkompetanse på kriminelle handlingsmønstre.