Mestringshusene er godkjent av HELFO for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP).

Vi tilbyr medisinsk avrusning og døgnbehandling av pasienter med ruslidelser ved vårt behandlingssted på Tysnes. Med vår hjelp og behandling ønsker vi at alle våre pasienter skal bli i stand til å leve gode rus- og medikamentfrie liv. For å hjelpe våre pasienter mot et liv uten avhengighet, har vi en stab med alt fra psykiater, lege- og psykologspesialister til sykepleiere, erfaringskonsulenter og terapeuter med spesialkompetanse på kriminelle handlingsmønstre.

Mestringshusene inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.