Ettervern

Vi tror ettervern er en viktig faktor i å opprettholde et rusfritt liv. Vi tilbyr derfor alle våre pasienter et annerledes og velfungerende tilbud hvor målet er at overgangen til et rusfritt liv etter behandling blir enklere å gjennomføre.

Ettervern er et frivillig tilbud for våre pasienter som har gjennomført behandlingen.

Få orden på livet før du skrives ut

Ettervern må starte i tredje fase av behandlingen for å fungere på best mulig måte. Vi samarbeider tett med NAV og kommune, slik at pasienten kan få en bolig, jobb, utdannelse eller praksisplass. Vår sosionom hjelper også til med diverse økonomiske utfordringer som for eksempel inkassosaker og ubetalte regninger.

Jo bedre organisert livet er, jo lettere er det å lykkes på utsiden.

Ettervern i behandlingsgruppe på Tysnes

Ettervern foregår i grupper annenhver lørdag i våre lokaler. Her deler man erfaringene sine og forteller om hvordan situasjonen er i dag – hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Intensjonen er å dele erfaringer og lære av andre i samme situasjon. Vi anbefaler også alle tidligere pasienter å delta i selvhjelpsgrupper i regi av AA eller NA på sitt hjemsted.

Helhetlig ettervern på Tysnes

Alle utskrevne pasienter er ønsket velkommen til etterhvern annen hver lørdag. For de som ønsker det kan man bli et døgn til, og delta på lysmøte, måltider og sosialt samvær. Hver fredag har vi ukesavslutning, som er en høytidelig stund for alle beboere, pårørende, tidligere pasienter og ansatte. På fredagen skrives noen pasienter ut og andre overføres til andre avdelinger og faser i behandlingsprosessen. Annenhver uke kommer det i tillegg tidligere pasienter til Tysnes for å delta på seremonien og dele av sine erfaringer.

Kontakt oss i Mestringshusene

Har du flere spørsmål om ettervern hos oss? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider. Mestringshusene inngår i fritt behandlingsvalg, som du kan lese mer om her.