Frivillig oppfølgingsgruppe

Vi tror at et rusfritt og sunt nettverk er en viktig faktor i å opprettholde et rusfritt liv. Vi tilbyr derfor alle våre pasienter deltagelse i en frivillig oppfølgingsgruppe hvor målet er at overgangen til et rusfritt liv etter behandling blir lettere.

Oppfølgingsgruppe er et frivillig tilbud for våre pasienter som har fullført behandlingen.

Få orden på livet før du skrives ut

Planleggingen må starte i siste fase av behandlingen for å fungere på best mulig måte. Vi samarbeider tett med NAV og kommune, slik at pasienten kan få en bolig, jobb, utdannelse eller praksisplass. Vår sosionom hjelper også til med diverse økonomiske utfordringer som for eksempel inkassosaker og ubetalte regninger.

Jo bedre organisert livet er, jo lettere er det å lykkes på utsiden.

Frivillig oppfølgingsgruppe på Tysnes

Oppfølgingsgruppe foregår en gang hver måned i våre lokaler. Her deler man erfaringene sine og forteller om hvordan situasjonen er i dag – hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Intensjonen er å dele erfaringer og lære av andre i samme situasjon. Vi anbefaler også alle tidligere pasienter å delta i selvhjelpsgrupper i regi av AA eller NA på sitt hjemsted.

Velkommen tilbake på besøk

Alle utskrevne pasienter er ønsket velkommen til frivillig oppfølgingsgruppe en gang hver måned, og foregår alltid på lørdager. For de som ønsker det kan man bli et døgn i forkant, og delta på lysmøte, måltider og sosialt samvær. Hver fredag har vi ukesavslutning, som er en høytidelig stund for alle beboere, pårørende, tidligere pasienter og ansatte. På fredagen skrives noen pasienter ut og andre går videre til andre faser i behandlingsprosessen. Deltagerne på oppfølgingsgruppen kan delta på ukeavslutningen og seremonien og dele av sin erfaring til inneliggende pasienter.
Det er dessverre ikke mulighet for overnatting på klinikken i forbindelse med oppfølgingsgruppen.

Kontakt oss i Mestringshusene

Har du flere spørsmål om frivillig oppfølgingsgruppe hos oss? Ring oss på 41 32 29 99 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider. Mestringshusene inngår i fritt behandlingsvalg, som du kan lese mer om her.