For profesjonelle

Mestringshusene er godkjent av HELFO for tverrfalig spesialisert rusbehandling (TSB) og samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP). Ved vårt behandlingssted på Tysnes tilbyr vi medisinsk avrusning og døgnbehandling. Vi inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Bred, tverrfaglig kompetanse blant de ansatte

Hos Mestringshusene Tysnes har vi bred og tverrfaglig kompetanse. I vår stab har vi alt fra lege- og psykologspesialister, sykepleiere og spesialsykepleiere til helsefagarbeidere og familieterapeuter. Vi har også erfaringkonsulenter, miljøarbeidere, sosionomer og medisinfaglig personell, samt terapeuter med spesialkompetanse på kriminelle handlingsmønstre og sorgbearbeiding. Alle ansatte hos oss har egenerfaring, og er utdannet innen gestaltterapi.

Les mer om våre kompetanse her.

Medisinsk avrusning på skjermet avdeling

For de pasientene som har behov for det, tilbyr vi medisinsk avrusning. Vi tilbyr også nedtrapping fra LAR. Avrusning foregår på skjermet avdeling, og man overvåkes tett av leger og spesialsykepleiere. Avrusningsperioden er individiuell, og tiden det tar varierer fra person til person. Når pasienten er klar, overføres man til primærbehandling.
Les mer om avrusning hos Mestringshusene her.

Behandling hos Mestringshusene

Behandlingen hos Mestringshusene Tysnes bygger på en holistisk grunnfilosofi, hvor behandlingen er lagt opp i ulike faser. Fase èn er avrusning hvor pasienten følges opp av helsepersonell døgnet rundt. Fase to er primærfasen hvor vi arbeider med den primæresykdommen gjennom blant annet utredning, individuelle samtaler og gruppeterapi.

Primærfasen varer normalt fra 12-14 uker, før pasienten går videre til fase tre, også kalt fordypet behandling. I denne fasen jobber vi med de mest smertefulle minnene og konsekvensene, samt traumer. Disse opplevelsene er ofte drivkreftene bak misbruket.

Lengen på behandlingen varierer fra pasient til pasient, og vurderes fortløpende av vårt tverrfaglige team.

Mot slutten av primærfasen arrangeres det familieuke hvor de nærmeste pårørende kommer til Tysnes for å få kunnskap og familieveiledning. Familieuken varer fra mandag til fredag.

Les mer om behandlingen på Tysnes her.

Tilbud om ettervern fra Mestringshusene Tysnes

Når behandlingen er ferdig, tilbys alle pasienter ettervern. Dette arrangeres annenhver lørdag på vårt behandlingssted. På disse samlingene møtes tidligere pasienter til samtaleterapi. I forbindelse med ettervernet tilbys også et såkalt lysmøte, lunsj og sosialt samvær med nåværende pasienter, ansatte og pårørende.
Les mer om ettervern hos Mestringshusene her.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål til behandling hos Mestringshusene? Ring oss på 41 32 29 99 eller kontakt oss her for mer informasjon om vårt behandlingstilbud.
På nettsiden til helsenorge får du en oppdatert oversikt over ventetid på både avrusning og døgnbehandling hos Mestringshusene Tysnes.