Rusmisbruk koster samfunnet 18 milliarder hvert år.

Rusmisbruk koster samfunnet 18 milliarder hvert år. Drøyt 11 milliarder av dette bæres av næringslivet. 30 % av korttidssykefraværet og 15 % av langtidssykefraværet skyldes alkohol, i følge nyere forskning. I tillegg kommer fraværet som skyldes piller og narkotika, samtidig som det finnes store mørketall.

Spørsmål det er verdt å stille seg

Om man ønsker å forbedre bedriftens resultat og fraværsstatistikk, er det lurt å se på rutiner og retningslinjer rundt alkohol og rus.

Her er noen spørsmål som det kan være lurt å stille seg:

  • Har din bedrift tydelige retningslinjer for bruk av alkohol og rusmidler som alle medarbeidere har god kjennskap til?
  • Har din bedrift tydelige konsekvenser ved brudd på retningslinjene?
  • Har din bedrift kompetanse på forebygging, håndtering, konfrontasjonen og oppfølging?
  • Har din bedrift et system og kompetanse for oppfølging og tilbakeføring av en rusmisbruker etter behandling?
  • Har din bedrift system for varsling av rusmisbruk?
  • Har din bedrift et system for å avdekke rusmisbruk?
  • Føler du deg trygg på at prosedyrene og konsekvensene er innenfor arbeidsmiljøloven?
  • Synes du og dine medarbeidere at dette er et vanskelig område i HMS-arbeidet?

Kontakt oss for mer informasjon

Ønsker du mer informasjon eller en presentasjon du kan bruke i arbeidet med å optimalisere virksomhetens rutiner? Ta gjerne kontakt med Margit Olsvik.