Ruslidelser hos unge

Hos Mestringshusene Tysnes behandler vi voksne mennesker over 18 år med ulike ruslidelser. Personer mellom 18 til 25 år kan være mer utsatte og sensitive for ettervirkninger og skader som følge av rus enn eldre mennesker, fordi hjernen ikke er ferdig utviklet.

Nettopp derfor er det viktig å komme i gang med behandling og støtte så tidlig som mulig.

Det finnes mange ulike former for avhengighet. Les mer om disse her.

Hva skjer når unge mennesker ruser seg?

Hjernen utvikler seg helt frem til man er i midten av 20 årene. Dette betyr at handlinger man utfører og reaksjonen man opplever, kan ha større og mer langvarig effekt på hjernen når man er ung. Det setter noen ganger større avtrykk, og kan påvirke hvordan man reagerer og opplever ting senere i livet.

Slik påvirker rus hjernen

Rusmidler frigjør dopamin, som sendes til det vi kaller belønningssenteret i hjernen. Denne delen av hjernen utvikles tidlig, fordi den brukes til å engasjere og motivere mennesker til å lære seg ting og være sosial. Når ungdom ruser seg og får en positiv opplevelse – kan dette påvirke hvordan man oppfatter andre positive opplevelser i livet. Rusen kan være vanskelig å motstå, og bli synonymt med hvordan det oppleves å ha det bra.

Konsekvenser av gjentatt rus hos unge

Gjentatt rus hos unge mennesker kan føre til at det som gir oss glede og frigjør dopamin i hverdagen, til slutt ikke blir nok. Naturlige, gledelige opplevelser vil ikke gi like mye stimuli, og man vil heller søke rusopplevelser som gir mer intense opplevelser. Langvarig bruk av rusmidler kan også forårsake både psykiske og fysiske plager.

Vil du vite mer om vanlige symptomer på rusavhengighet? 

Hvordan oppdage et rusproblem hos unge

Det er vanskelig å oppdage når noen har et problem med rus. Kanskje særlig hos unge mennesker, fordi de er i en livsfase med store endringer i livet når det gjelder jobb, utdanning og det sosiale livet. Noen ganger kan endringer i humør, personlighet og vennekrets være et tegn på et rusproblem, men det kan også være helt andre, og normale årsaker til disse endringene.

Oppdager du følgende endringer hos et ungt menneske, kan det være lurt å være på vakt:

  • Dårlige prestasjoner på skole eller jobb
  • Fravær fra skole eller jobb
  • Likegyldighet til hygiene
  • Manglende interesse for hobbyer og aktiviteter
  • Unormale spise- og søvnvaner
  • Unormale og plutselige vektforandringer

Mange ganger er det ikke rus som er skyld i slike adferdsendringer, men andre problemer. Uansett hva problemet er, er det viktig å stille opp for noen som ikke har det bra. Spør den unge personen, og vær støttende uansett hva som er åresaken til problemet.
Les mer om hvorfor det er farligere for ungdom å ruse seg enn for voksne på forskning.no her.

Viktig å forebygge og behandle tidlig

Fordi unge menneskers hjerner ikke er ferdig utviklet, er de mer utsatt for å bli avhengige av rus. Kontroll og regulering er evner som utvikles mye senere enn lystsenteret i hjernen, som gjør det vanskelig å utøve selvkontroll.Det er ikke før hjernen er ferdig utviklet i 25-årsalderen at kontrollen er fullt på plass. Dermed er det viktig å fange opp unge menneskers rusproblemer tidlig, slik at man kan behandle og hjelpe de raskt.

Vi hjelper deg i en vanskelig situasjon

Mestringshusene Tysnes kan hjelpe deg og dine nærmeste hvis dere opplever problemer med rus. Vi behandler voksne mennesker fra 18 år og oppover ved vårt behandlingsted på Tysnes. Ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi deg. Du kan ringe oss på nummer 41 32 29 99, eller ta kontakt på vår e-post tysnes@mestringshusene.no.