Utredning hos Mestringshusene

Mestringshusene Tysnes tilbyr utredning av pasienter, med grundig kartlegging og diagnostikk i løpet av de første ukene etter innleggelse.

Når man blir henvist til Mestringshusene Tysnes for behandling for en ruslidelse og/eller samtidig psykisk lidelse, har mange vært gjennom en psykologisk eller psykiatrisk utredning tidligere. Vi utfører likevel en grundig utredning etter ca en måned i behandling hos oss.

Utredning hos Mestringshusene

Utredningen starter normalt etter avsluttet avrusning, normalt etter fire ukers rusfrihet, med mindre det foreligger symptomer på akutt behandlingstrengende psykisk lidelse.

Verktøy som brukes i utredning

De viktigste verktøy som benyttes under utredningen er: 

  • AUDIT 
  • DUDIT
  • HSCL-25
  • SCID-5 

Mange med ruslidelser har ofte traumatiske opplevelser i sin fortid. Noen av disse vil tilfredstille kriteriene for ulike grader av posttraumatisk stresslidelse. Derfor anvender vi diagnosistiske instrumenter for å avdekke om pasienten kan ha en posttraumatisk stresslidelse, og i så tilfelle om det er en ukomplisert eller en kompleks posttraumatisk stresslidelse. 

Kognitiv funksjon

Vi vet at langvarige ruslidelser kan ha negativ effekt på kognitiv funksjon. Å kartlegge dette kan også vise oss hvilken type behandling en pasient vil respondere best på, og hvilken type bistand som vil være hensiktsmessig etter utskrivelse.

For å kunne tilrettelegge best mulig for en god individuell behandling tester vi også:

  • generelt evnenivå
  • hukommelse 
  • innlæring 
  • eksekutiv funksjon

Diagnosen(e) og behandlingsmål blir drøftet med pasienten og pasientens primærkontakter i et internt behandlingsmøte tidlig i forløpet. For pasienter som er i behandling over 3 måneder vil et møte avholdes også senere i forløpet. Alle pasienter deltar i et avsluttende evalueringsmøte før utskrivelse.
Har du spørsmål om vår utredning? Kontakt oss her.