Døgnbehandling på Tysnes

Mestringshusene holder til i Uggdal på Tysnes i Vestland fylke. Vi tilbyr behandling av avhengighetslidelser knyttet til alkohol, medikamenter og illegale rusmidler. Dette inkluderer medikamentmisbruk hos voksne, inkludert rusavhengighet med samtidige psykiske lidelser. 

Mestringshusene Tysnes er godkjent av Helfo under ordningen Fritt Behandlingsvalg for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB).

Hvordan foregår behandlingen hos Mestringshusene?

Mestringshusene tilbyr et helhetlig behandlingsforløp, helt fra avrusning til hvordan man skal komme tilbake til samfunnet på en god måte. Alle pasienter får eget rom med eget bad, og det er flere sosiale soner og oppholdsrom hvor man kan omgås. Her kan du lese mer om fasilitetene på Mestringshusene Tysnes.

De første 12-14 ukene behandles selve primærsykdommen med indididuelle samtaler og gruppeterapi. Samtaler foregår med terapeuter, psykologer eller psykiater. Deretter går man videre til fordypet behandling. Her er skal pasientene bearbeide dypere følelser knyttet til skam, skyld og andre traumer. Som en del av behandlingen får pasienten hjelp til å håndtere og forberede seg på utfordringene som kan oppstå når man er ferdig med behandlingen.

Her kan du lese mer om hvordan behandlingen hos Mestringshusene foregår.

Familieveiledning og familieuker

Pårørendeveiledning er en viktig del av behandlingen, og foregår i familieuker. Disse foregår over en arbeidsuke, altså mandag til fredag. Les mer om familieuker her.

Kontakt oss i Mestringshusene Tysnes

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.