Symptomer på rusavhengighet

De aller fleste som lever i relasjon med noen med rusmiddelproblemer ønsker ofte å få kontroll over situasjonen. En av måtene å finne ut av det på er å finne tegn og symptomer på misbruk eller rusavhengighet. Symptomene på rusavhengighet er utrolig komplekse, sammensatte og individuelle og er derfor veldig vanskelige å bruke som indikatorer på omfanget av misbruket.

Lurer du på om noen du er glad i ruser seg?

Det er mange ulike symptomer på rusavhengighet og derfor vanskelig å definere noen konkrete kjennetegn man kan se etter. Veldig mange klarer å opprettholde tilsynelatende  normale liv på tross av at de ruser seg regelmessig, men det vi kan si er at mange som ruser seg også isolerer seg, kan bli deprimerte, endre adferdsmønster og ty til løgn. I tillegg til dette kan det være mange andre både fysiske og psykiske tegn på rusmisbruk. Det er veldig vanskelig å komme med konklusjoner ettersom det er en så sammensatt lidelse.

Ta mistanken alvorlig

De fleste bruker lang tid på å se realiteten i situasjonen man befinner seg i. Det er helt normalt og veldig forståelig. Man ønsker selvsagt ikke å være i en situasjon hvor noen i ens nærhet ruser seg. Det er imidlertid veldig viktig å ta mistankene på alvor når den dukker opp.
Dersom du som forelder mistenker at ditt barn ruser seg, er det bedre å ta det alvorlig enn å fornekte det. Hvis barnet ditt plutselig skifter vennekrets og omgås mennesker du ikke kjenner; er hemmelighetsfull eller kommer med merkelige årsaksforklaringer, er det bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite.

Ring oss i Mestringshusene hvis du er usikker

Hvis du har mistanker om at noen i din familie, vennekrets eller noen på jobben ruser seg, vil vi anbefale deg å ringe oss. Vi har lang erfaring med slike saker og forstår hvordan du har det. Ring oss på 41 32 29 99, så skal vi svare deg så godt vi kan. Ofte kan bare det å snakke med noen være til stor hjelp.

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.
Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.