Visjon

Vi skal hjelpe personer med avhengighet å ta ansvar for sin tilfriskning fra avhengighetssykdommen og å endre sin livsstil for å oppnå livsmestring, verdighet, tillit og livslyst til nytte og glede for seg selv, sine nærmeste og for samfunnet.

Vårt overordnede mål

Vårt mål er å hjelpe så mange avhengige som mulig til å leve et godt og rusfritt liv. Både for den avhengige selv, familien, venner og samfunnet forøvrig. Dette gjør vi gjennom å kombinere:

  • Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling
  • En holistitsk grunnfilosofi
  • God kontakt og dialog med innleggende instanser
  • Etterleve alle regler og pasientenes rettigheter

Og med det kunne dokumentere at denne behandlingsformen fungerer bedre enn noe annet. Mestringshusene har som mål å bli ledende i bransjen ved å stadig utvikle og forbedre våre metoder og alltid sette pasientens beste først.   

Vår filosofi

Vår grunnleggende verdi er at vi ser hele mennesket, ikke bare ruspersonligheten. Vi ser alltid forbi sykdommen, og direkte på personen som står bak. Vi ser hele mennesket, og vårt mål er å få den rusavhengige til å se på seg selv som et helt menneske, separert fra sykdommen.

Vi vet alle mennesker er like mye verdt, og tror at alle kan bli fri fra rusavhengighet dersom de møtes med verdighet og respekt. Når pasienten er fri fra rusavhengigheten venter et godt, sunt og meningsfylt liv på andre siden.

Vi ser diamanten i alle mennesker

I Mestringshusene vet vi av erfaring at alle kan bli rusfrie dersom de får muligheten. Derfor ser vi alltid diamanten i alle mennesker vi møter. I starten av behandlingen evner ikke alltid den rusavhengige å se sin egen verdi. Vi forsøker derfor å hjelpe pasienten til å se sin egen verdi og sin egen diamant. Etter hvert som de begynner å få et glimt av den selv, kommer lysten til å arbeide videre med dette av seg selv hos de fleste. Vår jobb er å gi den rusavhengige troen på seg selv, resten er opp til hver enkelt.

…men vi utretter ingen mirakler

Det er viktig for oss å understreke at vi ikke kan utrette miraklene. Vi tilbyr et sett med verktøy og tilrettelegger for at hver og en skal ta disse i bruk. Deretter er det pasienten selv som utretter miraklene gjennom å bruke virkemidlene og ta ansvar for eget liv. Det er ingen andre enn den rusfrie selv som kan ta æren for at han eller hun har blitt og holder seg rusfri.

Kontakt oss i Mestringshusene Tysnes

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 41 32 29 99 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.